Trafikksikkerhetsarbeid er en høyt prioritert sak for NAF. Komiteen jobber blandtt annet med Trygg skolevei, refleks-aksjoner, sykkellykt-aksjoner og utdeling av NAFFEN Trafikkboks til barnehager. Denne kan bestilles her.

Det er også fokus på tunnel-sikkerhet, samt hva som skjer av arbeid på veiene i Hordaland.