Noen av aktivitene er:

Tekniske kvelder der vi får faglig hjelp til å ta teknisk kontroll på egen bil

Sosialt samvær med spill-kveld og pizza

Isbanekjøring på Golsfjellet, et veldig populært tilbud som forbedrer kjøreegenskaper på glatt føre

Undomskveld på NAF øvingsbane på Sotra. Dette er et gratis glattkjøringskurs for ungdom fra 16 til 24 år. Selve glattkjøringen krever trafikalt grunnkurs, og deltakere uten sertifikat må ha med ledsager i bilen.

Ungdom og bil