Følgende person er med i valgkomiteen og kan kontaktes dersom noen ønsker å være med som tillitsvalgt i avdelingen. Dette gjelder styret så vel som i øvrige komiteer. Tillitsverv i NAF forutsetter medlemsskap i organisasjonen. 

Pål Krantz 900 52 220 paalk@bjas.no
Petter Bull Øvrevik 930 49 401 petter@nor-lag.no
Anja Johnsen

922 98 700

anja.johnsen@online.no

Rolf Arne Rogstad 950 43816 rolf@rogstadtrafikkskole.no
Jan-Erik Himle

950 46 399

jehimle@live.no

Petter Lahn-Johannessen

957 48 393

petter.lahn-johannessen@vegvesen.no