Følgende person er med i valgkomiteen og kan kontaktes dersom noen ønsker å være med som tillitsvalgt i avdelingen. Dette gjelder styret så vel som i øvrige komiteer. Tillitsverv i NAF forutsetter medlemsskap i organisasjonen. 

Rolf Arne Rogstad 950 43816 rolf@rogstadtrafikkskole.no
Christine R. Revheim-Hansen 980 33 954 christine.revheim.hansen@jm.no
Jan Erik Himle 950 46 399 jehimle@live.no
Jan Rødland 908 68 166 jan.rodland@gmail.com
Ole J. Christensen 452 03 300 oljchris@online.no