NAF avd. Bodø og omegn er representert i diverse komiteer og utvalg som jobber aktivt for å bedre forholdene til trafikantene på våre veger. Vi deltar på forskjellige kampanjer som refleks, bilbelte, sykkel og så videre. Noen offentlige organer bruker oss som et høringsorgan og pressen liker å spørre oss om vi har meninger om for eksempel salting av veier, bensinpriser, bompenger og så videre.

Vi har både NAF Senter og NAF Øvingsbane i vårt nærområde.