Hver høst arrangerer NAF øvingsbaner åpen dag. Her kan alle prøve seg gratis på glatt føre.  

«Åpen dag» på NAFs øvingsbaner er gratis for alle – enten du er NAF-medlem eller ikke. Der kan du bli kjent med egen bil, få tips om hvordan du skal reagere i farlige situasjoner, og hvordan du kan unngå farene. Også 16-åringer kan delta om de har med ledsager!

Derfor bør du trene glattkjøring

Men hvorfor bør du benytte anledningen og trene på glattkjøring?

Utviklingen av førerstøttesystemer har vært formidabel, men mange kan ikke bruke førerstøtten som er i bilen sin - de nye bilene oppfører seg annerledes enn de gamle.

Når én av to bilførere i Norge er engstelige for å kjøre bil om vinteren, viser det at det er et behov for mange å oppfriske sine kunnskaper om å kjøre på glatta.

Det du lærer kan redde liv

For deg som trafikant er det viktig å oppleve og forstå årsaken til at farlige situasjoner oppstår. Å kjenne sine egne begrensninger er også avgjørende. Alle som kjører bil har en gang lært hvordan man skal håndtere bilen på glatt føre, men de fleste har kun vært gjennom dette én gang – den gangen de tok førerkort. Under «Åpen dag» får du testet ut dine ferdigheter på glatt føre, som kan være med på å redde ditt eget og andre medtrafikanters liv.

NAF Øvingsbane Fauske er der det skjere.