Saker som ønskes tatt opp anmeldes før 1.3.2018, og sendes NAF avd. Bodø og Omegn. Gamle Riksvei 2. 8008 Bodø. MRK: Årsmøte 2018. Evt. via mail: knut@kfj.no eller svea-m@online.no . Møtet avsluttes med en enkel servering. Vel møtt.