Bestiling av time tas  i mot den 13.10.2015 kl 17.00 til 19.00 Telefon 45478235