Hei alle sammens!

Minner om styremøte på Onsdag den 26 august 2015 på NAF senteret i Bodø.
Saker som blir tatt opp:
1 Referat forrige møte
2 Økonomi
3 Hovedstyre nytt
4 Motorsport nytt
5 Senter nytt.
6 NAF: Kampen for tiden, NAF i valgkampen
7 Glattkjøringsbanen 12 september, åpen dag.
8 Politisk seminar
9 Nord Norsk møte i Hammerfest???
10 Eventuellt


Svein-Arne Mosti