Det er i dag redusert kapasitet inn til sentrum.

Dette merkes spesielt i krysset Jordbruksveien / Parkveien.

Der er kaos hver morgen og hver ettermiddag. Pga innkjørselen til sykehuset er det i tillegg uansett et utsatt kryss.

Dersom bussveien fra Gamle Riksvei gjennom Rensåsen ble åpnet i alle fall frem

til RV 80 er ferdigstilt ved Rema 1000, vil dette avhjelpe situasjonen i betraktelig grad.

Vi oppfordrer Bodø Kommune til å vurdere dette sterkt, hurtig.

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn