Dette er jo et tema som diskuteres ofte og mye.

Svært mange lurer på hvor lenge dette vil vare. Det er for mange et av de viktigste momentene i vurderingen om de skal kjøpe elbil eller ikke.

I tillegg vet vi at staten mister over 5 milliarder i avgifter hvert år, som igjen må hentes inn andre steder. F.eks ved økte avgifter som rammer bensin- og dieselbilene.

 

I Oslo vil nå fritaket for bompengebetaling for elbiler forsvinne fra 1.1.2019.

Som fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli sier: ”Før eller senere er vel alle enige i at elbilfordelene må nedskaleres etter hvert som det kommer veldig mange elbiler.”

 

Elbilene er beviselig et viktig bidrag for å få ned utslippene av CO2 , og til en viss grad av NOx.

Dette under forutsetning at de ”fores” med ren strøm. Men vi har også andre store syndere når det gjelder utslipp, Diesellokomotiv på Nordlandsbanen, skipsfart, flytrafikk etc. Der er utslipp på mange ganger det fossile biler står for!

 

I Bodø er jo første skritt tatt på avgiftssiden siden elbilene ikke lengre har fri parkering i sone 1, men fortsatt fritak i sone 2.

Mange diskuterer dette hører vi, og venter spent på når neste innstramming kommer ?

Kommunene har jo to steder de kan bestemme dette, parkeringsavgifter og bompengene.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn