Det som preger dagens batteri i bilene er beskjeden rekkevidde, ganske lang ladetid og lavere rekkevidde i kaldt vær. Dette er et problem som det jobbes iherdig med å løse.

Det at man kan miste opptil 40% rekkevidde når det er mye minusgrader må løses.

For å løse dette jobbes med oppvarming av dagens batteri på forskjellig måte, og det forskes iherdig på nye batterityper, andre tilsetningsstoffer, og andre teknikker.

 

Tesla mener de skal kunne beholde kapasiteten ved å minke ca 3 % av tilsetningen av Cobolt.

Leaf mener de kan redusere med 11 % Cobolt. Dette er jo et omstridt stoff som utvinnes kontroversielt. Det vurderes også å benytte Silisiumblanding brukt i stedet for Grafitt. Dette alene kan gi 3 – 5 ganger større kapasitet, men det må forskes videre.

 

Firma CATL i Kina mener de kommer til å produsere 70% av alle nye batteri til el.biler innen 2021.

Firme StoreDot i Telaviv kommer med FlashBattery ganske snart. Disse sier de vil ha ladetid

på 5 minutter.

LG og SK Innovation sier også at de kommer med ny type batterier innen kort tid. Type NCM-811

 

NTNU følger med i det som skjer, og viser til at prisen på batteriene har gått jevnt ned .

De opplyser også at dagens vanligste batteri med Litium-Ion , evt også med noe Cobolt, vil endre seg ganske snart. Det forskes enormt på dette området.

 

Noe av det mest lovende vi kjenner til i dag er vel Solid State batteriene. (Faststtoffbatterier)

De gir ca 2,5 ganger større energitetthet , blir fysisk mindre, lettere og billigere. Det antydes allerede opptil 800 til 1000 km rekkevidde på et batteri med akseptabel størrelse.

Ladetiden antydes til 1 til 5 minutter.

De har imidlertid, slik det ser ut i dag, samme svakhet for lav temperatur som dagens batteri.

Det antydes at de kan være i markedet i 2024 – 2025.

 

Med andre ord, det skjer mye, og fremtidens batteri ser lovende ut allerede i dag.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn