AT BUSSER IKKE MÅ HA BILBELTER FOR ALLE ER EGENTLIG GANSKE UTROLIG.

Den som en gang har prøvd en test i en «bråstopp» vet at selv i 10 km/time klarer ingen å holde seg igjen i setet uten belte.
Det er da heller ikke tilfeldig at alle andre kjøretøy er pålagt bruk av bilbelte. Dette håndheves jo også ganske strengt.
At man da i buss ikke sikres på samme måte er ganske uforståelig. Dette spesielt når det i tillegg gjelder barn.

Svein Eggesvik mener imidlertid at det er helt trygt uten belte i bussene da de kjører i begrenset hastighet. Ja, selv i byen varierer det mellom 30 og 50 km/time.
Det samme mener også Willfred Nordlund, så lenge det kun er snakk om byturer. Han sier dette er trygt ?
Vi beklager, men vi er fullstendig uenige! En kollisjon eller bare en bråstopp i f.eks 30 km/time, medfører at passasjerene havner brutalt i seteryggen foran eller i midtgangen, med større eller mindre skader.
Dette er fullstendig unødvendig. Det burde være en selvfølge at alle nye busser leveres med belter for alle seter.
Dette er selvfølgelig et spørsmål om kostnader, men kan vi spare på sikkerheten i trafikken ? Dette må jo også virke ganske forvirrende på barna at de settes i egne sikre barneseter i personbilen, og så blir de satt i en buss uten noe.

Jeg har selv vært til stede ved kollisjonstest av biler hos ADAC i Tyskland. Det ga absolutt et sjokk både over skaden på kjøretøyet og på dukkene inne i bilen.
Dette var i 50 km/t . Jeg var glad jeg ikke var i kjøretøyet uten noe belte. Det hadde blitt en god del skader, små og store.

Vi er enige med de barnehager som velger kjøretøy med belter, men hva med skoleelever og i tillegg alle voksne.
Ta f.eks flybussen i Oslo eller Trondheim. Der er krav om beltebruk, og evt bot uten. Selvfølgelig er det større hastighet, men 30- 50  km/time er mer enn nok til å få skader.

Knut F.Jenssen
NAF Bodø og Omegn