Diesel er jo den store miljøsynderen ifølge mange.

Dette er en feil påstand viser det seg om man analyserer de reelle forholdene.

Det arbeides hele tiden med forbedring av bilmotorer, både bensin- og dieselmotorer.

Den nye EURO 6 dieselmotoren har utrolig lite skadelige utslipp.

I tillegg er det reelle forholdet, at de største synderne av utslipp av svevestøv og NO2 ikke er bilen, men er følgende :                       50 % er fra vedfyring.             70 % av NO2 er fra tungtrafikken.

Ett eneste stort containerskip slipper ut like mye SOx og NOx som 50 millioner biler pr år. De slipper i tillegg ut ca 2000  ganger mer svovel enn autodiesel.

Omgjort så slipper 15-16 store containerskip ut  like mye som alle verdens biler til sammen.

Vi har også en rekke andre som slipper ut mye klimagasser, f.eks produksjon av ett kilo storfekjøtt som gir samme utslipp som en bil som kjører 25 mil.

Den samme kua raper ut 260 liter metangass pr dag. Det er det samme som en gjennomsnittsbil slipper ut pr år.

Brenner du en vedkubbe i peisen gir den like mye svevestøvsutslipp som en dieselbil som kjører 60 mil.

 

Vi elsker jo også å la oss lure av påstander. En moderne ladbar hybridbil er ikke spesielt miljøvennlig. Den oppgitte mulige kjøredistansen på elektrisitet holder aldri.

Tester viser at de fleste av dem går 2 til 4 mil før de går over på dieselmotoren.

Er det skikkelig kaldt klarer de ikke å kjøre på el i det hele tatt.

Mange av eierne gidder ikke en gang lade dem av den grunn, men de kjøpes da de er sterkt prismessig subsidiert som ”miljøvennlige”.

 

Det er klart  vi skal gjøre det vi kan for å få ned alle skadelige utslipp, men det må gjøres på de områdene som gir best og størst resultat, ikke ensrettet som ”heksejakt” på dieselbiler.

Hva hadde f.eks reaksjonen blitt om det kom forbud mot vedfyring i landet ?

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn