Bilprodusenter og verksteder rundt i verden, har begynt å se en lei bieffekt av å produsere og reparere elbiler kontra «fossilbiler».

I USA har de ikke kommet med så mye konkrete tall, men i Tyskland har de laget noen estimat.

 

Audi anslår at de vil måtte si opp ca 9.500 ansatte innen 2025

VW anslår ca 7.000 og Mercedes anslår 1.000 ansatte allerede innen 2022.

Underleverandører til bilindustrien, kun i Bayern, mener de vil måtte redusere med

ca 55.000 ansatte

IAB Tyskland har generelt anslått en reduksjon på ca 114.000 arbeidsplasser i bilindustrien i Tyskland innen 2035. Selvfølgelig kommer det inn en del nye fagarbeidere med annen kompetanse, men ikke i nærheten av samme antall.

 

Det å produsere en elbil er ca 30% mindre arbeide enn å produsere en «fossilbil», har de kommet frem til.

 

Dette er bare en del av det totale problemet. I andre deler av verden produseres det jo også elbiler i store antall, men derfra har vi ikke noen tall enda.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn