I Tyskland ble i 2019 sendt inn 660 patentsøknader vedrørende elbiler. Samtidig ble sendt inn 3.683 patentsøknader vedrørende på biler med forbrenningsmotor.

Dette viser ganske klart at forbrenningsmotoren ikke har sagt siste ord enda. Det forskes aktivt på alle hold enda en god stund. Det vises også på forskningen på batterifronten. Der kom det inn 2.684 patentsøknader i 2019.

Når det gjelder brenselceller ligger nivået på 848 patentsøknader i 2019. Dette er små endringer fra tidligere år.

 

Tyskland er ganske retningsgivende da de har en stor og variert produksjon av biler, deler til bilene og styresystemer til dem.

Resultatene av forskningen viser også ganske klart at «fossilmotoren» ikke er utgått på dato enda. Den kommer stadig i renere og renere utgaver.

 

Tyskland har nesten 50 % av patentsøknadene vedrørende el.drift, mens resten er fordelt stort sett på Japan, Korea , Kina og USA.

 

Vi kan tydelig se at satsningen foreløpig er absolutt størst på «fossilbiler», og vesentlig mindre på elbiler, men der er en stor økning som viser at eldrift er på full fart fremover!

Det er betryggende å se at det forskes mye på både motor, deler og systemer for motorene både konvensjonelt og spesielt, slik at vi kan forvente vesentlige reduksjoner av skadelige utslipp i kommende biler.

 

Det som også er interessant er den massive forskningen på batterisiden. Der jobbes med nye stoff i oppbyggingen av batteriene, både med tanke på mindre vekt, mindre størrelse og større kapasitet med da følgende øket rekkevidde.

 

Det forskes jo også på stadig nye og bedre tilsetningsstoffer for bensin og diesel, med tanke på å få utslippene enda lengre ned enn de er i dag.

Det er konstant fremgang , og mere kommer!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn.

(Kilder NAF og TU