Alle biler, har i sin livshistorie, diverse utslipp av både CO2 og NOx.

En god del kommer fra produksjonsfasen, der faktisk elbilen har størst utslipp

pga batteriproduksjonen. Resten er ganske likt på alle biler, med unntak av strømmen vi lader med.

Norsk strøm er jo ren i utgangspunktet, unntatt de ca 6% strøm vi importerer fra Europa hvert år.

Den kan like godt komme fra et kullfyrt kraftverk ett eller annet sted. Da blir elbilens utslipp meget høyt i den sammenhengen.

 

Så er spørsmålet, trenger vi en bil med lang rekkevidde, altså stort batteri, eller er behovet egentlig en ren bybil? Dagens batteriteknologi har egentlig ikke gjennomgått de store endringene på de siste 20 år. Det forskes iherdig på nye batterityper, men det går tregt. Solid State batterier kommer nok om litt, men neppe før 2026 iflg en tysk professor fra teknologisk universitet i Aachen, Gunther Schuh. Dette vil være batterier med vesentlig større energitetthet, og mere komprimert størrelse.

 

Prismessig vil nok batteriene etter hvert bli rimeligere. Dette ser vi allerede er på vei i dag,

men de er fortsatt dyre !

Løsningen for de som trenger lang rekkevidde kan like gjerne være en hybridbil. Der har du mulighet til å kjøre elektrisk i byen, og rekkevidde på langkjøring.

 

En annen problemstilling er selvfølgelig utslippene fra bilen. I Norge utgjør de et minimalt utslipp sett i forhold til det totale i verden, men vi må selvfølgelig gjøre vårt vi og.

At vi prøver å holde NOx- utslippet nede i tettbygde strøk er helt nødvendig, men på landeveien og på landet er dette helt unødvendig å tenke på. CO2- utslippene derimot, må vi minimalisere over alt.

Dagens nye biler har etter hvert kommet med motorer som kun slipper ut minimalt, både NOx og CO2. Dette gjelder både bensin- og dieselbilene. De nye rensesystemene fungerer godt.

 

Så er valget vårt, hver og en av oss. Skal noen ha ny bil, så er det en vurdering av behovet, og så et valg av riktig, og ikke minst ønsket, bil !

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn