Det verserer en rekke oppfatninger omkring forskjellige motorløsninger i bil og utslipp.

Vi vil forsøke å klargjøre dette litt mere eksakt.

Det arbeides meget effektivt hos de store bilprodusentene for å effektivisere motorene bedre, og for å få ned utslippene maksimalt. Dette er en forutsetning for å kunne markedsføre sine produkter i fremtiden. Det kommer løpende nye og forsterkede krav fra myndighetene.

 

Dagens bensinbiler med direkte innsprøyting gir f.eks. ganske store partikkelutslipp (NOx) i tillegg til CO2. Derfor sies at det kommer et krav til partikkelfilter allerede fra i høst også på bensinbilene. Det antydes at dette sannsynligvis ikke vil bety større bensinforbruk.

Når det gjelder dieselbilene kommer med all sannsynlighet en ny norm, Euro 6c, allrede i høst.

Her vil være flere mulige løsninger for å oppfylle denne normen, og å redusere NOx utslippene etter den. Det finnes: Lean NOx trap (LNT), Exhaust Gas Resiculation Catalytic Resirculation-anlegg

( EGR), eller den mest effektive løsningen som dessverre også er den dyreste, ”SCR- Selective CataluticReduction”, som medfører tilsetning av Urea i veskeform. (AdBlue).

Alle disse har visse ulemper og kostnader, men reduserer utslippene vesentlig.

F. eks en dieselbil med SCR og AdBlue etter Euro 6c har så ren exhaust at du omtrent ikke kjenner noe om du står bak bilen mens motoren går.

 

Om vi så sammenligner de samlede utslippene mellom bensinbiler og el.biler er realiteten noe annerledes enn de fleste tror. Vi bruker her en Mercedes B-klasse el.bil, og bensinbil av samme klasse. Her er også medtatt utslippene til produksjonen

Ved kjørte 30.000 km, Ved 200.000 km

Utslipp CO2 pr km Elbil 411 g 124 g

Bensinbil 183 g 176 g

 

Med andre ord, ved lite kjøring har bensinbilen minst CO2 utslipp !

Her er benyttet utslipp basert på på eltilførsel med norsk strøm og en prosent EU-mix.

 

(Kilder: Teknisk Ukeblad, PDF, NVE, Norsk Elbilforening.)

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn