Budsjettavtalen sier at innen 2020 skal 20% av drivstoffet som selges være biodrivstoff.
Arbeiderpartiet ønsker til og med at det skal være 40% innen 2030.
En rekke klimaforskere mener imidlertid at dette slett ikke er fornuftig!
Når biodrivstoffet skal utvinnes fra cellulose, går det med ca 26 millioner kubikkmeter skog hvert år, basert på stipulert drivstofforbruk.
Nedsaging og behandling av dette tømmeret frigjør dermed store mengder CO2. 
Å bygge opp igjen skogen som samler opp CO2, til samme nivå tar ca 70 år. 

Den europeiske miljøorganisasjonen  Transport & Environment  har sett på problemstillingen, og har kommet med en uttalelse som sier
at biodiesel utvunnet av planteoljer fører til et CO2-utslipp som er ca 1,8 ganger  så stort som fra vanlig diesel. 
Dette skyldes mest produksjonsprosessen.

Hvor er fornuften?

Knut F.Jenssen
NAF Bodø og Omegn