I følge Regnskogsfondet er nesten halvparten av alt biodrivstoff som selges i Norge, laget av palmeolje. Denne igjen er jo største kilden til ødeleggelse av regnskogen i sørøst -Asia.

For over ett år siden påla Stortinget regjeringen å innføre et forbud mot palmeoljebasert biodrivstoff i offentlige innkjøp. Disse er meget omfattende da de innbefatter offentlig transport.

Saken ligger utrolig nok fortsatt på bordet til samferdselsministeren.

Saken er allerede juridisk belyst av DLA Piper advokatfirma, og de sier det ikke er noe til hinder i å innføre et slikt forbud sett i relasjon til EØS-avtalen.

 

Nils Ranum i Regnskogsfondet uttaler at dette er frusterende da palmeoljediesel bidrar til enda høyere klimagassutslipp enn fossilt drivstoff. Dette underminerer troverdigheten i den norske satsingen på biodrivstoff!

 

Er dette bare sendrektighet eller uvilje?

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn