Regjeringen har vedtatt at 20% av drivstoffet til kjøretøyer, skal være biodrivstoff i 2020.

De har tydeligvis ikke vurdert ulempene og risikoen ved dette grundig.

Nå sier Klimaminister Vidar Helgesen at det er ikke sikkert at dette lar seg gjøre!

Dette til tross for at Venstres Trine Skei Grande påstår at dette er ”tidenes klimabudsjett”.

Regjeringen sier at økningen av biodrivstoff fra 2016 til 2020 vil gi et kutt i CO2-utslippene på ca 200.000 tonn. Beregninger fra SSB viser at utslippene av CO2 fra 2016 til 2020 som skissert av regjeringen, tvert i mot vil øke utslippene av CO2 med opptil 700.000 tonn i året! Dette er basert på ILUC-direktivet og Globiom-rapporten.

 

Vi vet også at bare i Norge går det i dag rett under 500.000 biler som ikke kan benytte dette biodrivstoffet., de trenger dagens drivstoff. Hva skal i så fall skje med disse bilene? Skal de skrotes eller skal det opprettholdes to typer drivstoff? Det vil i så fall koste store summer, og i tillegg gi store utslipp både til skrotingen og til produksjon av 500.000 nye biler.

 

En stor del av biodrivstoffet vi importerer produseres langt borte, f.eks i Brasil. Det fraktes så til Norge på skip som igjen har store utslipp av CO2. Hvor er logikken ?

Bruken av biodrivstoff er også svært omstridt i Europa. Årsaken til dette er at produksjonen av matplanter til biodrivstoff fortrenger produksjon av viktigere matvarer og for, og indirekte fører til avskoging og drenering av myrområder, som igjen gir store CO2-utslipp.

Spesielt ille er det når det gjelder områder i regnskogen.

Palmeoljen er som vi vet, sterkt omstridt. Denne brukes i stor grad til produksjon av biodrivstoff.

I Europaparlamentet ble nylig vist en dokumentarfilmen Frontera Invisible, om produksjon av biodrivstoff og bruk av palmeolje til dette. Bak filmen står organisasjonen Transport & Invironment, representert ved Finnen Jori Sihvonen. Han uttaler ganske klart : Jeg vil ikke anbefale bruk av matbasert biodrivstoff, dersom målet er å bekjempe klimaendringene !

Han og hans organisasjon har laget et regnestykke som vil overraske menge.

EU-landenes forbruk av biodrivstoff vil i 2020 gi 4% høyere klimautslipp enn om man benytter fossilbasert bensin og diesel. Dette er basert på den nevnte Globiom-rapporten som ansees å være den grundigste europeiske kartleggingen av slike utslipp!

 

Her er tydelig at det er gjort en del statlige vurderinger og beslutninger som ikke holder mål !

Vi håper Klimaministeren tar tak og sørger for en ny og bedre vurdering av saken!

 

(Kilder: Teknisk Ukeblad, div. Andre fagblad )

Knut F.Jenssen NAF Bodø og Omegn