Det ser ut til at Bodø kommune prioriterer sykkelens fremkommelighet langt foran de generelle krav til allmen fremkommelighet , i sitt nye forslag til ny kommunedelsplan.

Reinslettveien har i dag kun parkering på en side. Den er allerede nesten ikke fremkommelig både vei og fortau, på grunn av null vedlikehold i mange år. I tillegg er den så smal at det er vanskelig nok å møtes for to større biler.

Dersom de ytterligere skal snevre den inn for sykkel og fortau, ja da blir det ille.

Hva med alle de som bor der? De må kunne både kjøre og parkere både selv, og med besøkende.

Det som bør gjøres er heller å renovere både vei og fortau. Det vil avhjelpe det meste.

 At det i nye prosjekt bygges optimalt ,også for sykkel og gående, er en selvfølge. Imidlertid bor vi i en relativt gammel og til dels, trang by. Vi, eller da Bodø kommune , må lære seg å komme med gode kompromisser, og ikke bare tenke som om det er ubebygd grunn.

Der det er mulig, skal det selvfølgelig bygges separat sykkelvei og fortau, men det er ikke alle steder dette lar seg løse!

 Dronningens gate har jo minimal parkering allerede på grunn av all bygging og tidligere busstraseer. Der kan det da ikke være problem å både gå og sykle i dag.

 Det å innføre vinterstengt parkering synes vanskelig av samme grunn som over, men det er klart at da går brøytingen mye enklere og hurtigere.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn