De aller fleste har vel fått med seg at Bodø Kommune krymper ytelsene fremover til oss, byens innbyggere. I tillegg skal de spare på det meste, for å få sitt økonomiske regnestykket til å gå opp i tiden fremover.

På toppen av det hele anbefaler de en Bypakke 2 som er anslått til å koste 1.145 milliarder, og som de så vil at økede bompenger skal betale for. Dette for å lage bedre løsninger for gående, syklende og kollektivtrafikken. Den skal til og med bli utslippsfri sier ordfører. Beundringsverdig om det går.

 

Se på hva bypakke 1 koster nå mot slutten, 3.4 milliarder. Opprinnelig ved prosjektets begynnelse var det stipulert til 1.4 milliarder. Vi satt da i styringsgruppen. Økningen er 2,4 ganger. Selvfølgelig skyldes dette også at innholdet er endret og øket litt, men også vesentlige generelle utgiftsøkninger av forskjellige grunner. Hva vil bypakke 2 få som sluttbeløp?

 

Uansett hvilken økonomisk løsning som velges vil det belaste oss, bilistene.

Uansett om de øker takstene, differensierer takstene, øker innkrevingstiden eller endrer entimesregelen, så er det bilisten som betaler.

Her trengs et vesentlig større statlig tilskudd for det første, og der kan bystyret prøve seg på litt påtrykk, men det tar tid. I tillegg kan de utsette hele saken til økonomien er bedre, og så gå inn med en god kommunal andel som gjør det hele mere spiselig for bilistene.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn