Når det gjelder veivedlikehold i og omkring byen! Selv i de mest sentrale veiene som nedre del av Sjøgata, øvre del Storgata, øvre del Nøstgata, Noen mindre skader i Prinsens gate og i Kongens gate. Helliesens gate i sin helhet, Deler av Fredensborgveien, Parkveien vestover fra Hålogalandsgata, øvre del av Professor Schyttes gate, Vindmølleveien, samt en rekke kryssende, mindre gater fra disse, og noen mindre, separate «veistubber».

Da er ytre del av sentrumsgatene, Rønvikområdet, nordsia og Skeid, Jensvoll, øvre og nedre Hunstad, Mørkved, Bertnes , Tverlandet og så vidre. ikke medtatt!

Sesongen for utbedringer i år er vel godt over halvveis, men litt tid er det da igjen.

 

Sånn går det når det budsjetteres med kun en brøkdel av det reelle etterslepet på veivedlikehold! Når skal dette utbedres, eller er meningen å overdra det til neste bystyre, hvem enn dette måtte bli!

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn-Nordre Salten