Imponerer. Etter flere innlegg fra oss om veistandard i byen,

fikk vi en meget hyggelig og informativ mail om temaet.

Dette var uventet basert på tidligere erfaring, men ble satt tilbørlig pris på.

 

De har en liste for kommende prioriterte veiprosjekt i kommunen i 2020.

Som sedvanlig er der for lite penger bevilget, slik at ikke alt nødvendig kan utføres.

Våre politikere prioriterer nok litt annerledes enn hva mange av oss andre ønsker.

Denne listen ligger ute på kommunens nettsider med adresse: https://bodo.kommune.no/aktuelt/disse-veiprosjektene-skal-prioriteres-i-ar

De eneste sentrale veier som står der er påbegynnelse av : Soløyvannsveien, Jensvollveien og gangsti Skeid

 

Uansett, det skjer noe, om ikke alt. Vi får håpe på større bevilgninger neste år, så også en rekke svært aktuelle, sentrale veier kan utbedres!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn