Trafikkmessig er byen et katastrofeområde nå. Ingen vet om det kan kjøres samme vei i morgen som i dag. Mange som kommer fra Rønvika og fra områder utenfor skjæringa og Bratten, sier de ikke gidder å utsette seg for å kjøre ned i sentrum. Dette er selvfølgelig en følge av all samtidig byggeaktivitet sentralt. Veier stenges for kort eller lang tid. Deler av veier må kjøres rundt. Hele eller deler av veier stenges for biltrafikk, og parkeringsplasser nært butikker er mangelvare.

I tillegg skal ytterligere gater på sikt, gjøres om til fordel for sykkel og gående, og bilene fortrenges enda mer . Man parkerer ikke 200 meter unna butikken når man skal handle mere enn en liten pose. Man betaler heller ikke dyrt for parkering i to timer for å treffe venner til en kaffe ute. Hadde enda de to første parkeringstimene vært gratis hadde det hjulpet. Jobbparkering hadde man uansett unngått da.

 

Bodø er ikke en søt liten sørlandsby”. Vi har ”Bodøvær” som krever sitt å forsere.

Vi får jo et parkeringshus nedenfor fylkesbygget. Det er jo bare å håpe at plassene der er passe romslige slik at ”nabobulker” unngåes. De både koster og irriterer. Dagens biler er bredere enn for bare noen få år siden. Mange av dem nærmer seg en bredde på 2 meter. En plass på 2,5 meter gir da bare 25 cm på hver side. Ikke stort akkurat. Det er jo også å håpe at der kommer godt med ladestasjoner dimmensjonert for hurtiglading.

Parkeringshuset blir jo liggende i bakken ca 200 - 250 meter fra biblioteket og kulturhuset .

Dette er jo ikke akkurat det man ønsker når man kommer og er pent kledd ,for å gå på en konsert e.l.

Parkeringskjelleren under byggene forsvant jo bare, og noen nærliggende parkering ble det ikke som erstatning. Avstanden fra kulturkvartalet er jo også ytterligere ca 100 meter vidre til enden av glasshuset ,for handling og kafe.

Adkomsten til parkeringshuset blir jo heller ikke akkurat enkel. For de som kommer inn RV80, fra Rønvik eller fra nordsia er jo Sjøgata eneste greie alternativ. Det å kjøre der er jo vanskelig nok i dag, og blir vel ikke stort bedre når Sjøgata bygges om som skissert . Den snevres inn i bredden og får fortau og sykkelbane på begge sider. Det beplantes og 74 parkeringsplasser forsvinner. De som kommer på RV80 kan jo komme seg inn på Hålogalandsgata og kjøre den frem til parkeringshuset. Eller, er parkeringshuset riktig plassert? Det ligger i alle fall akkurat passe langt fra det nye rådhuset. Der er temmelig nøyaktig 180 meter mellom.

Det bygges nå enormt mye nye boliger i sentrum. Det er viktig å huske på at svært mange av de menneskene også har bil. De har kanskje hytte, de går opp i marka, og noen av dem bruker faktisk også bilen innen byen, og trenger parkering der.

 

Det virker sterkt som om Bodø kommune ikke vil ha biler inn i sentrum. Dette uansett om de er elektriske eller fossildrevet. Er meningen at vi skal sykle eller gå uansett om vi er i stand til det eller ikke? Sykkelen og fotgjengeren skal ha plass i det totale trafikkbildet, men de skal dele på det!

Det som er trist er at svært mange syklister ikke aksepterer, eller vet, at der er trafikkregler som gjelder dem og! Når man er utsatt for at de stadig brytes på farlig måte , da blir man ikke mye velvillig enten man er bilist eller gående, og blir ”forbiblåst” på fortauet, eller må bråstoppe når de bare kaster seg over en fortgjengerovergang rett foran bilen.

 

Skal byen i tillegg satse på elbiler må de snarest sette opp langt flere ladepunkt for dem. Dette kan gjøres med betalingsmulighet for bruker, og så evt et synlig signal som lyser når det ikke lades.

 

Dagens utgiftsnivå er mer enn høyt nok med bompenger og parkering. Det må absolutt ikke økes hverken med høyere satser eller forlenget betalingstid.

Endelig er det en politiker som tar bladet fra munnen og er enig i dette.

Det å tre en til bypakke ned over byens bilister, med over 1,3 milliarder kroner, der ikke noe er tenkt brukt bilrelatert, er ganske uspiselig! Særlig når vi ser at alt vedrørende kunst favoriseres ganske brutalt i byen, selv om slett ikke alle byens beboere er enige. Summen for Bypakke 2 vil vel høyst sannsynlig gå vesentlig opp, basert på erfaringer fra tilsvarende prosjekt. Vi får en rekke henvendelser på om dette virkelig kan være alvorlig ment? Og må jo svare at det ser sånn ut, men det er ikke helt avgjort enda

 

Bompenger og reduksjon av parkering virker som om det er en ”hellig gral” for en del politikere og ansatte i kommunen. Vi ser jo at det er aldri så lite uklarheter om parkering i forbindelse med hotell i Sjøgata. Der en har tenkt parkering blir det i stedet et nytt hotell, også uten parkering. Hvordan har kommunen tenkt å løse kravet om parkering innen 250 meter fra inngangen? For hotellet på kaifronten løste de jo problemet ved frikjøp av plasser, men nye plasser ble ikke bygget av kommunen før parkeringshuset nå kommer, mange år etter og mere enn 250 m unna.

 

Selvfølgelig skal både syklisten og alle gående ha sin gode og sikre plass i trafikken, og kollektivtrafikken skal komme greit frem. Det gjør de forresten ikke i dag slik det er lagt opp.

Mange har kommentert at : ”Hvorfor skal Dronningens gate ha hovedstans for bussene, og derved sperre all gjennomkjøring? Burde ikke hovedholdeplassen vært lagt et mere skjermet sted, f.eks ved jernbanen?” Vi har ikke svaret, men forstår spørsmålet godt.

 

Vi får jo ,om noen år, en ny bydel. Dette vil selvfølgelig medføre store endringer også i den eksisterende byen, ikke minst samferdselsmessig. Det må lages nye veiforbindelser mellom de to bydelene, på en god og fornuftig måte. Trafikkmønsteret må vurderes nøye både for bil, sykkel og gående, og ikke minst kollektivtrafikken. Kanskje en ny hovedholdeplass strategisk plassert?

Skal jernbanen ha noe spor inn i området? Skal RV80 sluses direkte inn der og, skal anlegges sykkelvei direkte fra RV80 0g inn i den nye bydelen, og derfra ned i ”gammelbyen”?

Vi måler jo i dag luftkvaliteten i Olav 5 gt. Dette er egentlig en possisjon som ikke er god da

Olav 5 gt er belastet med mye tungtrafikk. Målepunktet burde heller vært lengre nede i mere sentralt område. Vi går også ut fra at det kommer et målepunkt i den nye bydelen.

I det hele vil det komme en mengde problemstillinger vedrørende trafikk, parkering, kollektivtrafikk etc. Den eksisterende planleggingsgruppen har en formidabel jobb som dekker utrolig mange sider. Det kommer nok en rekke byplanleggere inn i bildet etter hvert, bare ikke glem at dagens beboere i byen ofte har tanker og ideer som ofte kan være viktige å få med!

Der er også en mengde saker i vår eksisterende by som bør vurderes, og svært mye vedlikehold som mangler. Dette må ikke bare ”glemmes” til fordel for alt det nye!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn