BODØS VEIER FORFALLER

 

Vi har i en tid nå kjørt på de fleste veiene i byen for selv å se, og i tillegg fått inn en rekke meldinger fra byens innbyggere om hvor dårlig det egentlig står til.

Det florerer med alt fra huller i veien, slitte strekninger med oppsprukket asfalt, til hele veistrekninger som er knapt nok kjørbare.

Gjengangstonen er at det inn i mellom ”klattes ” på det værste, slik at det så holder et år eller to, før det igjen er like ille. Mange steder har dette vedvart i en rekke år.

 

Det er på tide at kommunen tar dette på alvor og utbedrer på en skikkelig måte. Full reasfaltering på hele strekninger der dette er nødvendig, er det eneste som holder. Mange steder er det i tillegg tydelig at underlaget er for dårlig, og da må dette først utbedres før ny asfalt kommer på.

 

Alt dette vet de ansvarlige i kommunen, men spørsmålet er om de får midler til dette, eller prioriteres det helt annerledes? Det holder ikke å bare ta de største hovedveiene, slik at det ser overfladisk bra ut!

 

Vi har laget en liste over de værste veiene, og sender med inn til både AN, NRK Nordland, Bodø Kommune ved teknisk avdeling og ordfører, i tillegg til kopi av dette innlegget.

 

Vi ber Bodø Kommune komme med en utredning på hvordan de har tenkt å løse dette problemet, inklusive en fremdriftsplan.

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn