Det blir mer og mer tydelig at en del mennesker tror vi bor i en hyggelig sørlandsby med mildt og godt klima hele året. Heldigvis bor vi i Bodø, en by med det stikk motsatte. Gjerne med tre årstider i samme døgn, og med vind attpåtil!

 

Forsvinner bilen enda mer fra sentrum enn slik det er allerede, ja da blir det øde der.

Den siste tanken om å ødelegge fremkommeligheten i Moloveien er en spiker til i den kista.

 

Svært mange av oss må ha ett eller annet kjøretøy for å transportere oss til vårt mål i byen. Der kan mange av oss også gå, men korte strekk, og ikke for å handle stort.

Vi er rett og slett avhengige av motorisert transport for å kunne fungere optimalt!

 

Det var for noen år siden en kampanje i Bodø, under mottoet

 

UTEN BILEN DØR BYEN !

 

Det var den gangen KNA og NAF som var initiativtakere, men med massiv støtte fra transportnæring og taxi, samt enormt mange vanlig byboere!

 

Kjære politikere og kommunale beslutningstakere, våkn opp, ikke legg sentrum mere dødt enn det allerede er!

Handelsstanden trenger oss alle, ikke bare de som sykler og går langt!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn