Bompengene som norske bilister betaler har økt jevnt og trutt. NAF mener det er behov for bompengekutt som monner, for folk som er avhengig av bil.

Veiprising er etter vår vurdering ikke en god erstatning for bompenger.

Bare i 2019 vil norske bilister betale 13 milliarder kroner i bompenger, ifølge Statens vegvesen. Det er en økning på 2,5 milliarder siden 2017. Siden politikerne har latt bompengebruken gå så langt, vil det koste dyrt og kreve vilje fra politikerne for å få ned belastningen for bilistene.

 

Kan ikke erstattes av veiprising

Flere politiske partier har løftet frem veiprising som en ny modell som kan erstatte bompengene. Dette har NAF advart kraftig mot. Vi har støttet en utredning av veiprising som erstatning for andre bilavgifter, men ikke for bompengene. De må ut av regnestykket, hvis ikke blir det et nytt brukerbetalingssystem med samme problemer som vi nå ser med bompengene.

Her er fem måter politikerne kan redusere bompengene:

1. Gjelden til bompengeselskapene kan nedbetales. Gjelden er i dag på 58 milliarder kroner. 2. Bypakkene kan reforhandles og staten ta en større del av regningen. Bypakkene er et spleiselag mellom kommuner, fylker og staten. De finansierer veier, kollektivprosjekter og sykkelveier i og rundt byene. Det er planlagt bypakker for drøyt 300 milliarder kroner de neste årene. Pengene kommuner og fylkene garanterer for kommer stort sett fra bompenger. 3. Staten kan gi rentefrie lån til bompengeselskapene. Det vil spare bomselskapene for anslagsvis mellom én og to milliarder i rentekostnader hvert år. 4. Nye veiprosjekter kan fullfinansieres av staten fra første dag gjennom éngangsbevilgninger (såkalt prosjektfinansiering), framfor bompenger. 5. Regjeringen har varslet at det skal komme et skattefradrag for høye bompengeutgifter. NAF forventer at dette skattefradraget kommer på plass allerede fra 2020 og er utformet slik at det monner for folk som er avhengig av bil på hverdagsreisen.

Det finnes muligheter, bare noen tør ta tak i dem!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn