Nå bør det holde for en stund! Det betales mer enn nok bompenger allerede i Bodø.

Dersom staten ville skyte inn en mye større andel, hadde saken vært en helt annen.

Vi hører stadig medlemmer og andre som klager over at dette blir en alt for stor belastning på en allerede presset økonomi!

Men, nytter det? Pakke 2 har jo stort sett ikke mye direkte med dem som betaler bompengene, bilisten, å gjøre. De skal jo gå til helt sideliggende formål, som i seg selv er prisverdige, men haster det så innmari?

 

Vi vet jo at enkelte krefter stort sett bare tenker gang-/sykkelveier, og dette må vi selvfølgelig ha, i et fornuftig omfang! Men bilen må vi også ha i enda en god stund!

Vi er mange som trenger bilen både til daglig transport av oss selv, barn, bestemødre etc.

Dette behovet løses ikke alltid med sykkel eller kollektivtransport . Spør en barnefamilie med tre unger i barnehage, på skole og med forskjellig arbeidsplass, om de kan bruke kollektivtransport? Det er mange av dem.

 

Vi snakker her om anslått 1,2 mrd kroner til bypakke 2. I tillegg vet vi at ingen offentlige overslag holder.

Når skal kommunen ta igjen det manglede vedlikeholdet på egne veier? Utenfor de mest synlige veiene er dagens veivedlikehold omtrent ikke til stede! Bodø kommune sier etterslepet er på ca 40 mill. i dag, og at de bruker ca 3,5 mill til vedlikehold i 2018.

Dette betyr i praksis at etterslepet øker for hvert år. I tillegg er vi noe tvilende til at kalkylen stemmer.

 

Få et skikkelig løft på eksisterende veinett og fortau før det på ny vurderes en veipakke 2.

Dette vil også hjelpe en god del for både gående og syklende, spesielt når de dårlige fortauene opprustes.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn