Det vi betaler inn i bompenger er formidable beløp, og verre blir det.

Stortinget har allerede godkjent bygging av ytterligere 22 nye prosjekt med bompengeinnkreving.

I år 2000 ble krevd inn 2,3 milliarder i bompenger.

I år 2019 vil beløpet ha steget til ca 12,2 milliarder, og det er allerede stipulert at beløpet vil

bli atskillig større etter hvert. Skal vi få nye hovedveier, ser det ut for at vi må fortsette å betale blodig i mange år fremover!

Kostnadene med å drive inn bompengene ligger på 730 millioner i 2017.

Det er i følge Vegdirektoratet, alt for mange innkrevingsselskaper. De ønsker å minske dette vesentlig både for å få ned kostnaden og i tillegg sikre like forhold for alle.

Vegdirektoratet skisserer at de vil komme ned på 5 innkrevingsselskap, i stedet for de 60 som er der i dag.

 

NAF er sterkt i mot bompenger! Vi mener det finnes helt andre måter å løse dette på, som vil være atskillig rettferdigere for biliistene.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

(Tall fra Vegdirektoratet)