NAF har i flere år tatt til orde for å erstatte bomstasjonene med et system for veiprising.

Dette betyr at alle bilister betaler for sin bruk av veien målt via GPS .

Dagens virvar av avgifter forsvinner derved, som bompenger, drivstoffavgifter, engangsavgift og trafikkforsikringsavgift.

Datatilsynet har vurdert datasikkerheten og personvernet i et slikt system lenge, og sier nå omsider at de godkjenner dette så lenge personvernet ivaretaes. Dette uttaler direktør Thon i Datatilsynet. Vi vet også at mye av den nødvendige teknikken allerede finnes.

Dette betyr i praksis at veiprising kan være en realitet om kun få år.

Både KrF og Venstre jobber allerede for å få opp et utvalg som kan utrede saken hurtig.

 

Systemet må da baseres på GPS-målinger. Dette betyr igjen at alle kjøretøy må ha GPS montert, altså en nødvendig oppgradering av eldre biler.

De fleste nyere kjøretøy har allerede denne fasiliteten på plass.

 

Det skal bli spennende om vi i nær fremtid virkelig kan si farvel til både bommer og til dagens assorterte avgiftssystem.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn