Som flere av våre medlemmer har sagt, skal man ikke kunne bli gammel i Bodø lenger.? De er medlem i NAF og har egne biler, men tar sporadisk også bussen.

Som et par sa «APP» hva er det? To andre kommenterte at de hadde visstnok telefoner som kunne ta en APP, men hva så, de ante ikke hva de skulle gjøre med noe sånt!

 

Er vi virkelig kommet så langt at et offentlig tilbud som en bussreise skal skille ut en del potensielle kunder på grunn av at de ikke er «digitale nok»?

Dette er bussbrukere som bruker bussen svært tilfeldig og skjelden. I tillegg har vi de som aldri bruker bussen , unntatt når de står i nød en eller annen gang og ønsker å ta kollektivtransport fra et besøk, eller verksted eller noe annet. Om de ikke har appen, eller ikke kunne forestille seg i det hele tatt at de noensinne skulle trenge et busskort e.l. Må de gå eller tilkalle taxi?

 

Kan man ikke i det minste finne en løsning der et vanlig bankkort kan benyttes?

Men som antydet av andre, ikke alle har bankkort heller. hva da?

Det er dessverre tydelig at noen på leverandørsiden her ikke tenker langt nok! Våkn opp, ikke alle er «digitale» heldigvis!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn-Nordre Salten