Bypakker dekker ikke bare bygging av vei.

De finansieres av et spleiselag mellom Stat, lokale myndigheter og bompenger.

De dekker veibygging, kollektivtrafikk, gang-/sykkelveier o.l.

De etableres etter avtaler mellom staten og lokale myndigheter, som også inneholder avtale om finansieringen.

Initiativtaker er vanligvis de lokale myndigheter

Beslutningen om å iverksette bypakken taes av de lokale myndigheter, fylket og stortinget.

Prinsippet for en bompengefinansiert bypakke ,skal være et fornuftig forhold mellom bompengene og det bilisten betaler og får igjen.

Dette fravikes oftere og oftere slik at f.eks kollektivtrafikken forfordeles noe, Såkalt ”utvidet nytte”!

Det har også blitt vanlig å sette opp et større antall bomstasjoner rundt byene.

Fokus for bompenger har også endret seg i senere tid, til også å prøve og redusere biltrafikken inn til byene.

Den opprinnelige avtalen for bompenger, var egentlig at når prosjektet var nedbetalt, skulle bomstasjonene fjærnes. Nå blir det stadig vanligere at da dukker det opp nye bypakker som finansieres av de samme bomstasjonene. Nesten som en ”evighetsmaskin”.

 

Etter hvert får vi vel se hva som skjer i Bodø? Det er vanskelig å spå!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

(Info fra NAF Motor)

Logo hentet fra http://www.bypakkebodo.no/