Er vesentlig bedre enn selv bare 10 år gamle utgaver.

Faktisk er sannsynligheten ca 40% lavere for å bli hardt skadd i en ulykke i den nyeste bilmodellen enn i en eldre bil. Dette dokumenteres i en ny rapport fra TØI.

Årsaken er den tekniske utviklingen av nye og bedre sikkerhetssystemer i bilene, samt den fysiske utformingen av dem. Dette gjelder også en generell vektøkning. Det viser seg at en vektøkning på 100 kg reduserer risikoen for å bli hardt skadd i en kollisjon med ca 7,5 %. (Ref TU)

 

Det som virkelig utgjør den største forskjellen, er de nye sikkerhetssystemene i bilene.

Der er aktive førerstøttesystemer, adaptiv cruisekontroll, automatisk stoppfunksjon for sykelister og fotgjengere, filskiftevarsling, flere airbagger , automatisk stramming av sikkerhetsbeltet og tilpassing av nakkestøtten ved kollisjon og innebygde sikkerhetssoner o.l. i bilen, mm.

 

Dessverre ser man at Norge er blant de dårligste landene i Europa når det gjelder alder på bilparken. Den har hos oss et gjennomsnitt på 10,5 år iflg SSB.

Dette har NAF jobbet aktivt med å bedre blant annet ved å få en langt høyere vrakpant på bilene, og å prøve å påvirke politikerne på dette området. Vrakpanten ble forsøkt hevet et år for lenge siden. Da ble det vraket 40% flere biler enn året før og etter, så det nytter.

 

Nyere biler kan redde liv og helse i skadesituasjoner, og det er da for galt at så mange ikke har økonomi til å anskaffe dette både på grunn av høy pris og lav vrakpant!

Nyere biler har i tillegg vesentlig lavere skadelige utslipp som en ekstra bonus.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn