10. desember 2018

Nå vil vi sette en stopper, en gang for alle, for debatten om diesel-teknologiens død. 

Det sa Volkmar Denner, toppsjef i det tyske industrikonsernet Bosch, da han annonserte et gjennombrudd i utviklingen av forbedret dieselteknologi under selskapets årlige pressekonferanse onsdag.

Bosch hevder å ha utviklet en teknologi som reduserer NOx-utslippene dramatisk – til langt under de utslippsgrensene som er satt av EU fra 2020.I følge selskapet er utviklingen et resultat av forbedringer av eksisterende teknologi, og de nye løsningene skal kunne brukes på eksisterende dieselbiler uten at eierne må gjøre store, kostbare investeringer.

Vi flytter grensene for hva man trodde var teknisk mulig. Utstyrt med vår nyeste teknologi vil dieselbiler nå kunne klassifiseres som lavutslippsbiler og samtidig forbli økonomisk overkommelige, hevder Denner.

Dagens EU-krav setter en NOx-grense for blandet kjøring på 168 mg/km og denne skjerpes til 120 mg/km i 2020.Nå hevder Bosch at biler med den nye teknologien har utslipp helt nede på 13 mg/km på blandet kjøring. Under bykjøring er utslippene nede i 40 mg/km. Bosch forklarer utviklingen med forbedringer i innsprøytningsteknologien i kombinasjon med nye luftstyringssystemer og bedre temperaturkontroll. Lave NOx-utslipp skal oppnås uavhengig av værforhold og kjøresituasjon.Videre hevder Bosch at selskapet skal kunne bruke kunstig intelligens (AI) for å optimalisere dieselmotoren ytterligere. Målet er å utvikle en forbrenningsmotor som ikke har noen negativ påvirkning av luften, utover CO2-utslippene.

Vi tror sterkt at dieselmotoren vil spille en betydelig rolle for fremtidens mobilitetsløsninger. Inntil elektromobilitet får sitt gjennombrudd i massemarkedet tror vi det er behov for disse mest effektive forbrenningsmotorene, sier Denner.

Forbrenningsmotorer slipper ut både CO2 og NOx. Mens CO2-utslipp fører til global forurensning, er NOx i større grad et lokalt problem – som gjør skade i tettbygde strøk der biltettheten er størst.

NOx (nitrogenoksider), som er giftig for mennesker ved inhalering, finnes i eksos fra bilmotorer. Eksosgassen er en viktig faktor for dårlig luftkvalitet i byene, og NOx regnes også som den viktigste kilden til sur nedbør.

Dette innlegget er for å vise at det virkelig arbeides knallhardt for å opprettholde fossildrevne biler i markedet i felleskap med el.bilene. De har alle sin plass og sine fordeler og bakdeler. Der er tross alt en del bruksområder der spesielt dieseldrevne motorer er uovertrufne i bruk.

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn. (Kilder NAF Motor)