Som de fleste husker ble dieselbilene veldig populære i 2007 da avgiftene raste ned. Dette var fordi de slipper ut vesentlig mindre CO2 enn bensinbilene. CO2 er jo det utslippet som ødelegger Ozonlaget vi er så avhengige av.

Det få tenkte på er at dieselbilene slipper ut en god del NOX, som igjen ødelegger luftkvaliteten i nærmiljøet.

 

Så kom elbilene for fullt. Uttalt til omtrent å bli vår redning. Der er jo allerede omsatt

over 100.000 av dem i Norge. Rekkevidden blir bedre og bedre, så kanskje er de ikke så dumme til alt mulig bruk? Uansett må de ha sin dose strøm jevnlig tilført. Hvor og hvordan skal dette skje? Ikke alle har mulighet på sitt hjemsted. Mange garasjeanlegg har ikke uttak for dette. De har som regel heller ikke kapasitet på el.nettet til bare å legge opp en mengde uttak.

Hva skjer i områder der du ikke får kjøre frem til egen bolig for parkering, f.eks Galnåsmyra i Bodø?

Skal det bygges en rekke ladestasjoner på store fellesparkeringsplasser?

Hvem skal bekoste dette. Det er snakk om mye penger.

 

Her må en omfattende planlegging til både kommunalt og statlig, snart!

 

Det snakkes så varmt om elbildeling, autonome systemer, bedre kollektivtrafikk, også el.drevet etc. Mulighetene er mange, men alt må snart planlegges. Når vi om få år har doblet eller mangedoblet antallet elbiler i Norge, er da alt rundt det på plass, eller? Det haster, el.er nok fremtiden, selv om de fleste større biler som selges i dag fortsatt er dieseldrevet.

Heldigvis har bilprodusentene sett alvoret, og alle arbeider febrilsk med å komme med renere og renere utslipp fra både diesel og bensin.

 

I alle utkantområder i Norge er vi avhengige av bilen til transport i overskuelig fremtid. Vi trenger også å kjøre inn i tettsteder jevnlig, altså trenger vi parkering.

Dette må også taes hensyn til i all byplanlegging!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn