Alle motorprodusenter jobber intensivt med å finne løsninger for å få mindre utslipp fra dieselbilene, og de har allerede flere brukbare løsninger.

 

Vår søsterorganisasjon i Tyskland, ADAC, er med på å utrede mulighetene.

De undersøkte hvordan man kan minske utslippene fra eldre dieselbiler. Det viste seg at en enkel ettermontering av SCR-katalysatorer ga en reduksjon på mellom 50 og 78 prosent av utslippene.

Selvfølgelig koster dette noe, men det reduserer utslippet til å være innen EURO-5 normen.

 

Når det gjelder nye motorer har vi allerede ADBLUE tilsetning til drivstoffet. Dette virker, men der er en del ulemper med dette. Skal dette gjøres på eksisterende biler er det i tillegg kostbart. Mange nyere biler har systemet allerede.

I tillegg jobbes iherdig med dataløsninger for noe endret styring av motoren.

Det forskes på permanente hardwareløsninger og softwareløsninger, som begge gir vesentlig mindre utslipp. I tillegg forskes på en variabel softwareløsning der bilenes programvare endres etter kjøremønster.

 

Dessverre koster alle løsningene en del ekstra, så vi får se hvordan dette slår ut etter hvert.

Det ryktes det jo at bilprisene uansett snart skal økes.

 

Vi bor i et land som har mange og varierende avgifter, både på bil og mye annet.

Dette trengs selvfølgelig for å få statsbudsjettet til å gå opp, men bilen trenger da ikke å være den største ”melkekua”!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn