Antallet solgte elbiler øker og øker, men samtidig medfører dette at statens utgifter også øker parallelt så lenge dagens regelverk gjelder. Og, er det virkelig verd det? Dette viser seg i dag å gi moderate utslippsreduksjoner!

I Norge går fortsatt de fleste biler på diesel eller bensin selv om størstedelen av nybilsalget er elbiler. Nybilsalget har gått ned i landet de siste årene. I 2019 ble omsatt 140.000 nybiler, hvorav 42% elbiler. 58% var med andre ord bensin / diesel / hybrid-biler.

I tillegg ble omsatt 480.000 bruktbiler, hvorav halvparten var dieseldrevet, og resten bensin eller hybrid.

Vi hadde ca 2,8 millioner privatbiler i Norge i 2019, og kun 9% av dem er elbiler.

Opplysningsrådet for Veitrafikk informerer om at i i januar i år i forhold til i fjor gikk bilomsetningen litt opp, mens den så har gått ned hittil i år.

 

Vi har med andre ord fortsatt en stor overvekt av fossilbiler i landet! Skal vi klare å få ned utslippene fra bilparken holder det ikke kun med å satse på elbiler. Vi må redusere utslippene fra fossilbilene i tillegg.

Undersøkelser viser at økningen av biodrivstoff i bensin og diesel i 2019 ga vesentlig mindre klimautslipp! Faktisk rundt tre ganger større effekt, ca 1,5 millioner tonn CO2 , kontra elbilenes reduksjon på o,4 tonn ! (Dette gir i tillegg en stor reduksjon i kostnadene forbundet med utslippsreduksjon, med andre ord et område der det bør satset stort fremover!

 

Det er da en forutsetning at biodrivstoffet produseres på en måte som sparer vegetasjonen og miljøet.

 

Elbilen vil i fremtiden spille en større og større rolle, dersom den fortsatt omsettes i samme store omfang. Med andre ord, at den fortsatt er interessant å kjøpe også økonomisk.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn