Sikkerhetsmessig er dette et av de viktigste prosjektene i Nord Norge i dag!

Naf avd Bodø og omegn vil be alle stortingsrepresentanter fra Nord Norge om å stå samlet om at hele E-6 gjennom Hamarøy plasseres i Nasjonal Trafikkplan(NTP) på en tidligst mulig plass for gjennomføring, uansett hvilken politisk blokk de tilhører.

E-6 har hatt en eksplosiv økning i trafikktetthet de siste årene, og det er vel ingen som ikke ser at dagens vegstandard ikke er dimensjonert for dagens trafikktetthet.

Sist vinter hadde vi noen alvorlige ulykker med tungtransporten, dessverre har også liv gått tapt. Vi har ved flere anledninger påpekt at noe må gjøres, og det må skje raskt, vi har ikke råd til å miste flere på veiene våre her i Nord. Nå er det viktig at det beste alternativet velges, og ikke automatisk det billigste!

Det er svært viktig at våre rikspolitikere nå enes om å stå samlet i å få E-6 over Hamarøy i frem i køen i NTP. Dere må gå for en ny veg, ikke flikke og lappe på den gamle E-6 trase. Når vi først er i gang så tar vi med Ulsvågskaret og Nordkilsvingen i samme prosjekt. Vi har ikke råd til å utsette de siste to flaskehalsene til en senere NTP.

Trailertrafikken over Hamarøy har eksplodert de siste årene, nesten alt gods som kommer til Nordlendingene kommer med tog og bil, og fiskeeksport bedriftene sender utallige med trailere daglig sørover. Hensikten med NTP er å bedre infrastrukturen på en slik måte at de som er på veien føler at alt er lagt til rette for en såkalt null visjon. Ingen skader på personer, kjøretøy eller tredje persons sine eiendeler.

Vi har ikke tid til å vente, og prinsipper må vekk legges, her er det viktig at vi alle kjemper for felles sak som er så viktig for vår eksistens her i nord.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn