I dag er der litt over 2,8 millioner biler registrert i Norge. Av disse er der drøyt

260.000 elbiler, dvs 9,3% av det totale antallet biler. Det å tro at vi til 2025 skal kunne snu dette slik at kun elbiler selges da, er utrolig optimistisk!

Vi ser i dag at majoriteten av elbilene går primært som nr 2 bil i husholdningene. Vi ser også at elbilene som er fra ca 3 år og eldre, har lav salgspris som brukt i forhold til fossilbilene. Dette skyldes blant annet at det er en løpende stor vidreutvikling på elbilene, ikke minst i rekkevidde, og i mangfold av fabrikat og modeller. TI tillegg går den tekniske utviklingen på elbilen svært raskt fremover, slik at de fort virker noe utdatert. Selvfølgelig betyr det også en god del for de fleste av oss, at innbytte-/salgsprisen er god når den dagen kommer. Dette er jo enkelt å følge med på nett.

 

Det vises godt at «fossilbiler» fortsatt holder prisen bedre enn elbilen. Der er de fleste større tekniske løsninger på plass for lengst. Der kommer heller mindre endringer av utseende og småtilpasninger. I tillegg arbeides enormt hos bilprodusentene og motorprodusentene ,med å senke utslippene, slik at de i livsløpsmåling ikke har større totalt skadelige utslipp enn elbilene!

 

Vi har også mange områder der elbilen ikke egner seg ,både på grunn av klima og avstander.

Det spørs bare om ikke Stortingets fremtidsvyer snart bør revideres vesentlig!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn