ELBILEN er selvfølgelig et greit ledd i prosessen med å minke CO2-utslippene

I verden, og i tillegg har den ingen NOX-utslipp.

Så kan man lure på hvor stor verdi har egentlig elbilen i mengden av CO2- utslipp totalt i verden.

Karl Erik Schjøtt Pedersen har stått for en vurdering av dette.

Når vi når 300 millioner elbiler i verden, gir dette kun en reduksjon i CO2-utslippene

på 1 %. Resten står helt andre kilder enn personbilen for!

Dette viser ganske klart at vi snarest må vurdere hvor vi ellers kan sette inn innsatsen i økende grad.

 

Elbilen har, som sagt, ingen NOX-utslipp, men den tar samme plass i trafikken, hvirvler opp like mye veistøv, og trenger bygging av en mengde ladestasjoner!

Vi trenger den selvfølgelig, men vi må ikke stagnere der!

 

PARKERINGSHUS

Når det nå skal bygges parkeringshus i Bodø, håper vi det da tenkes fremover.

Der vil det kjapt bli behov for ladesystemer for førerløse biler og mindre busser, hurtiglading av Taxier og andre med samme behov, og for sakte lading av de som ønsker dette.

I tillegg må betalingssystemet bli enkelt og automatisk, både for parkeringen og for ladingen.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn