De er ganske mange, men ikke evigvarende.

At engangsavgiften er fritatt og at de har momsfritak,forstår vel de fleste, men mange reagerer på resten. Som en rekke sier til oss, de kjører da på de samme veiene som vi andre, passerer samme bommene og tar samme plass på veien og på parkeringsplassene.

Men de har årsavgift på kr 455 i stedet for kr 2.365, de har fordeler ved parkering, de kan de fleste steder bruke kollektivfeltet, de betaler ikke bompenger og de har 50 % rabatt på fergene på riks- og fylkesveiene.

 

Hvor lenge varer dette?

Fri parkering bestemmes lokalt. Oslo har fri pakering på offentlig parkeringsplass.

Bergen har samme på offentlig gate, men 50% i en del parkeringsanlegg.

Trondheim krever fulle parkeringsgebyr.

Bompenger kan foreløpig kreves med 50% av vanlig takst, men fra 1.1.19 kan kreves full betaling. Dette er en kommunal vurdering.

 

Uansett har elbilene en del andre fordeler. De har vesentlig rimeligere drivstoffutgifter.

De har lavere vedlikeholdsutgifter pga måten de er oppbygde på, og de har minimal støy under kjøring. De har også lavere utslipp når man ser på hele livsløpet deres.

 

Hva gjør Bodø Kommune fra 1.1.19?

 

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn