Stadig flere elbiler som kjører gratis tvinger politikerne til å kreve bompenger også av elbilistene.I dag er det kun over Svinesundbroa elbil-bilistene må betale – og det til og med full pris.

Men nå blir det snart bompengebetaling for elbiler både i Oslo og Bergen. 

Foreløpig blir det ikke bompengebelastngng på elbiler i Trondheim og Stavanger .

I Oslo må elbilene betale mellom fire og 10 kroner per bompassering fra 1. mars 2019, avhengig av tid på døgnet og hvilken bomstasjon man passerer.Fra 1. mars 2020 dobles satsene for elbiler utenom rushtiden, mens satsene i rushtiden øker med 50 prosent.

Kraftig inntektsnedgang

Det er lenge siden det ble bestemt at elbilene må betale. Årsaken er kraftig inntektsnedgang fordi stadig flere kjører elbil ut og inn av hovedstaden. I vår var en av fire biler i morgenrushet elektriske.

I Bergen må elbilistene trolig begynne å betale omtrent samtidig som i Oslo. Datoen er ikke helt spikret, fordi betaling for elbiler innføres når andelen elbiler i bergenstrafikken når 20 prosent.

For to og et halvt år siden var andelen bare 10 prosent. Men veksten eksploderer.

– Dersom veksten fortsetter som i dag forventer vi å passere 20 prosent våren 2019, sier seniorrådgiver Kristian Bauge i Statens vegvesen.

Da må elbilistene i Bergen betale 20 kroner for å passere i rushen og 10 kroner utenom.Elbiløkningen i Bergen har ført til at bompengeinntektene i Bergen var 100 millioner kroner lavere enn budsjettert både i 2016 og 2017.Men med flere bomstasjoner fra kommende årsskifte og elbilbetaling til våren forventes det økte inntekter.Regnemakerne estimerer med det en økning i bompengeninntektene fra dagens 700 millioner kroner i året til ca. én milliard.

Vurderer i Kristiansand

I Kristiansand vurderes det nå å innføre betaling for alle nullutslippskjøretøy – både elbiler og hydrogenbiler.– I saksframlegget som går til lokalpolitisk behandling foreslås det mulighet for å vurdere betaling for nullutslippskjøretøy når andelen nullutslippskjøretøy overstiger 15 prosent. Dette er dermed ikke politisk vedtatt ennå, men den politiske styringsgruppen har sluttet seg til at dette legges fram, skriver rådgiver Karl Sandsmark i styrings- og strategistaben i Statens vegvesen region sør i en epost til Motor.I dag er elbilandelen i Kristiansand på 10 prosent, og som i alle andre byer kraftig stigende.

Hva er fremtiden i Bodø? Her er og en sterk økning av elbiler som belaster veinett og parkering likt med alle andre biler, og bompengene svir skikkelig for alle de andre bilistene!

Knut F.Jenssen
NAF Bodø og Omegn
(Innlegg sakset fra NAF Motor)