NAF er selvfølgelig for bruk av elbiler, og derigjennom en reduksjon av skadelige utslipp. Men, alle «medaljer» har en bakside!

FRP sier i et intervju med blant annet Bård Hoksrud at «færre hadde kjøpt elbil hvis de hadde visst om bilens reelle rekkevidde om vinteren, og hvor dårlig utbygd hurtigladenettet faktisk er!»

De mener også at «myndighetene presser bilkjøperne til å delta i et internasjonalt eksperiment i et marked som ikke er klart enda!»

 

Dette er harde ord, men fakta er jo at i den senere tid har det dukket opp mer og mer feil og mangler på svært mange elbiler, både nye og gamle. Det fremkommer i tillegg usikkerhet omkring fremtidig oppdatering av programvaren i bilene. Den oppgitte kjørt rekkevidde om vinteren, er for mange biler utopisk, spesielt i områder der temperaturen er skikkelig lav. I tillegg er det eksisterende hurtigladenettverket elendig utbygget når vi ser landet under ett. Her ligger en formidabel jobb og venter. Her strides også myndighetene og private utbyggere om hvem som skal gjøre jobben

og betale for utbyggingen og driften. Selv Statskraft uttalte for et par år siden at de da stipulerte en kostnad på 40 milliarder bare for å få frem strøm nok til dette.

Dette har de modrert noe i ettertid, men der ligger store utfordringer og kostnader.

 

På toppen av det hele er mange bilprodusenter skeptiske til å kunne levere mange nok elbiler på så kort varsel som 2025 og 2030. Er løftet om 2025 virkelig realistisk?

 

 

NAF Bodø og omegn-nordre Salten

Knut F.Jenssen