I dagens AN står et innlegg som viser til et tidligere innlegg fra oss. Her er det helt klart en rekke misforståelser! Vi har ikke noe sted i vårt innlegg antydet et offentlig ansvar for utbygging av ladestasjoner. Det ville bli fullstendig feil. Pr i dag er der en rekke aktører som drifter ladestasjoner, som Fortum, Grønn kontakt, Tesla, Circle K, BKK, Arctic Roads etc. Ingen av disse er offentlige aktører, og dessverre opererer de med varierende ladesystemer og betalingsmåter.

 

I tillegg er det selvfølgelig en stor fordel å kunne lade hjemme hos seg selv, men ikke alle har den muligheten. I alle nye borettslag kommer det nå selvfølgelig opplegg for lading på egen parkeringsplass, så det hjelper etter hvert.

 

I en rekke byer tar kommunale myndigheter ansvaret med å få inn ladestasjoner på ønskede steder, men ved hjelp av de som normalt drifter slike anlegg.

 

Selvfølgelig oppfordres det til utbygging av flere ladestasjoner til felles nytte, men det offentlige setter grensen der.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn