Det er nesten 900.000 offentlige ladepunkter for elbil i verden ,hvorav under to prosent er i elbil-landet Norge.

 

Utviklingen globalt står i kontrast til tregheten vi har konstatert her hjemme og det er tankevekkende at Norge, med ca. åtte prosent av elbilene i verden, har under to prosent av de offentlige ladepunktene.

Ved årsskiftet var det under 14.000 offentlige ladepunkter i Norge, av dem var kun ca. 4.000 hutigladere. Utbyggingen går heller ikke så raskt som operatørene har annonsert på forhånd, med bare 400 nye hurtigladere i 2019. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at det derved blir flere elbiler per ladepunkt fordi utbyggingen går for sakte.

– Det er lading som blir den viktigste faktoren for å lykkes med å nå det politiske målet om kun nullutslippsbiler i nybilsalg i 2025, Både lading hjemme, langs veien, i bygatene og på destinasjoner, må det bygges ut i et helt annet tempo enn i dag. Vi må også ha kraftigere ladere. Bilene som kommer nå ,har større batteripakker og da blir de tradisjonelle 50 kW-laderne for svake, rett og slett. Det må ikke bli slik at «rekkerviddeangst» på ny skal dominere.

Nå er det på vei til at det er ladeutfordringene som i verste fall kan bremse utviklingen. Alle med elbil må være trygge på at de kan kjøre rundt i hele landet uten å gå tomme for drivstoff. I Europa starter de nå egentlig i andre enden enn i Norge. De bygger opp infrastruktur før bilene har kommet på veiene. Her til lands har vi valgt bilene først, så lading. Men nå må det vises vilje til å få på plass lademuligheter og det må også bli mer forbrukervennlige løsninger enn det vi har nå!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn

(kilde NAF/Motor)