ELBILER selges for tiden i stort antall.

De utgjør drøyt 50% av nybilsalget i Norge.

Hvorfor, jo primært av økonomiske grunner da de er sterkt subsidierte både i innkjøp og i bruk, og selvfølgelig av miljøhensyn for en del av brukerne.

Dette er utmerket da vi trenger dem for å komme lavt nok i de skadelige utslippene som kjøretøy genererer.

 

Imidlertid er det ikke alle som kan gå ut og bruke fra 250.000 og opp til en drøy million for å være miljøbevisst på denne måten. Svært mange i dagens samfunn er nødt til å kjøre sine rimeligere bensin- og dieselbiler i lang tid fremover. Dersom vi skal ha alle fossilbiler bort innen 2025 skaper dette store problemer for mange. Det kan da ikke være hensikten å skape et slag klasseskille?

Det er jo også slik at de som kjører elbil i tillegg til billig innkjøp også har sterkt subsidiert bruk. Billig strøm, billig eller fri parkering, gratis bompassering etc. For mange ”svir” dette å tenke på.

Det kan oppfattes som sterkt urettferdig.

I tillegg er det jo et spørsmål om dette er realistisk med tanke på utfasing av eksisterende bilpark, leveransemulighet for så store antall av elbiler, spesielt etter som Europa begynner å komme etter, og samtidig et stort nok utvalg av biltyper til å fylle de behovene vi har i dag. I tillegg vet vi at produksjonen av elbiler medfører større utslipp av CO2 enn en fossilbil. Det tar sin tid for å kompensere for dette gjennom bruken.

Vi har også en formidabel utfordring i å tilrettelegge for nok ladestasjoner rundt i hele landet.

Dette medfører temmelig store kostnader, og tar tid.

 

Vi trenger elbilen, ja det er ikke tvil om det, men 2025 er bare drøyt 7 år frem i tid.

Holder denne intensjonen, eller er det overoptimistisk.

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn