Vet du i det hele tatt om du får det du betaler for ved hurtiglading ?

Der er ingen akseptabel kontroll på dette i dag. Dette begynner nå å bli såpass viktig at

Justervesenet i Norge nå ser på saken i samarbeide med myndighetene ellers i norden og i Sveits. Dette vil ta noe tid å løse da eksisterende målemetoder og utstyr ikke er direkte tilpasset.

En ting er i alle fall sikkert, man betaler neppe for lite!

 

Vår nåværende regjering sier de skal gi 100 mill ekstra til utbygging av ladeinfrastruktur for elbiler. Sansynligvis via Enova. Dette er i henhold til Hurdalsplatformens målsetting.

Så er spørsmålet, hva får man for 100 mill?

Velger man å bygge hurtigladestasjoner, eller lynladestasjoner? Det siste er i alle fall den løsningen som bør velges, men det koster vesentlig mere.

 

De kommunene som skal begunstiges med dette er slike som pr i dag ikke har noen hurtigladestasjoner. Det skal bli spennende å se. Norge ligger uansett langt bak når det gjelder utbygging av ladestruktur fordelt i landet! Dette står ikke i forhold til omsetningen av elbiler!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og omegn

(Kilde TU)