NAF har kommet med en undersøkelse som viser at en tredjedel av bilkjøperne er likegyldige til, eller i tvil om kjøp av elbil. Dette viser tydelig at myndighetene bør gjøre to ting, dersom de fortsatt vil ha oss til å kjøpe elbiler fremfor andre, konvensjonelle biler!

 

De må ikke kutte i avgiftsfordelene for elbiler for tidlig. Elbiler har i dag verken moms eller engangsavgift, og dette er vel det som primært gjør at elbilen blir valgt.

Mange som i dag kjøper elbil, er mennesker med god økonomi, og har elbilen som nr 2 bil. Den er jo perfekt til jobbil pga billig bomavgift, bruk av kollektivfelt (de fleste steder) og billigere eller fri parkering.

Forsvinner, eller reduseres disse fordelene er interessen for elbilen i alle fall som nr 2, vesentlig redusert!

LADEMULIGHETER

Den andre tingen som drar ned interessen, er mangel på ladestasjoner. Der er alt for få på omtrent alle steder. I tillegg har mange av de eksisterende laderne feil, og fungerer ikke. Det mangler i tillegg høyeffektladere for hurtig lading. Disse momentene genererer også kø mange steder. Det er ikke alle som har mulighet til lading der de bor, selv om alle nyere , større boligsameier og blokker er påbudt å anordne dette.

I tillegg kommer vi aldri forbi at vi lever i et langt utstrakt land, mange steder med svært mange mil mellom hvert større tettsted eller by. Her vil det aldri kunne bygges nok ladere til å garantere at du finner en lader i tide.

Det siste er opprettingen av destinasjonsladere. Det vil si at du bestiller ledig lader når du kommer til angitt destinasjon og til angitt tidspunkt, +/- litt.

Filosofien bør være at du lader når du stopper, fremfor at du må stoppe for å lade.

Her er fortsatt store utfordringer dersom vi skal kunne oppfylle den optimistiske norske intensjonen om 100% salg av elbiler i 2025.

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn

(Kilde NAF)