Omtaler sjefsredaktørAnders Wallsten i ”Husvagn & Camping den store brann/eksplosjonsfaren i elbiler ved kollisjon. Han mener at her ligger et problem som ingen, hverken politikere eller andre, tar alvorlig nok. Det har vist seg at håndtering av elbiler etter ulykker kan være problematisk.

 

I elbilene har de fleste fortsatt store og kraftige Litiumbatterier, og de kan selvantenne!

For en tid siden ble jo Samsung sine mobiltelefoner forbudt en tid i fly.Det viste seg at ved overopphetning (ca 80 grader) begynte elektrolyttene i batteriet å koke. Ved ca 150 – 200 grader starter en termisk prosess som kan medføre at temperaturen plutselig stiger med tusentalls grader i løpet av sekunder. Da dannes det en syre og en gass som er ekstremt etsende og farlig. Den har vist seg å kunne brenne igjennom brannmennenes beskyttelsesdrakter . Han påpeker at i en elbil der batteriet har selvantent, kan dette blusse opp igjen timer etter at det er sluknet første gang. Dette kan jo være høyst vanskelig å takle både for brannvesen og evt bilverksted.

 

Sødertørns Brannførsvarsførbund og Sveriges Fordonversteders Førening sa i en pressekonferanse at de hadde tatt dette opp politisk, men ikke fått noe svar.

Begge organisasjonene mener at dette kan skyldes ”politisk brems og sterke komersielle intresser.

 

Vi kjenner ikke til om dette har vært belyst i Norge, men er det et problem i Sverige, så bør det samme gjelde her!

 

Knut F.Jenssen

NAF Bodø og Omegn